Monodactylus sebae

Biota -> Animalia -> Chordata -> Teleostei -> Perciformes -> Monodactylidae -> Monodactylus -> Monodactylus sebae