Fromia sp.

Biota -> Animalia -> Echinodermata -> Asteroidea -> Valvatida -> Goniasteridae -> Fromia -> Fromia sp.